Modulul 1 - Masura, modele si colectarea datelor

Acest curs se adreseaza tuturor celor care doresc sa se initieze in analiza datelor, indiferent de specializare, insa vizeaza cu predilectie specialistii in disciplinele socio-umane, stiintele economice sau medicale. 

Cuprinde:

 - 8 module audio-video si 8 unitati de text
- 1 test de evaluare a cunostintelor
- 7 laboratoare utilizand limbajul R
- 6 laboratoare folosind IBM SPSS Statistics
Write your awesome label here.
Secțiunea I - Măsurarea în disciplinele socio-umane
Curs teoretic - Ce este statistica și analiza datelor, cum a apărut, sensul și semnificația măsurării, factorii latenți și operaționalizarea lor.
Aplicații - Prezentarea, obținerea și instalarea aplicațiilor SPSS, R și R Studio, spațiul de lucru și datele R, obiecte, moduri și clase R, Tipuri de date de bază în R 
Secțiunea II - Variabile și niveluri de măsură
Curs teoretic - Noțiunea de variabilă, realizarea și clasificarea variabilelor, variabile discrete, dihotomice și continui, variabile nominale și ordinale, variabile de interval și de raport. Meta-datele, meta-atributele, codarea variabilelor și reguli de definire.
Aplicații - Tipuri de date complexe în R. Definirea bazei de date în SPSS în interfață vizuală și sintaxă, codarea și realizarea variabilelor.
Secțiunea III - Demersul analizei și colectarea datelor
Curs teoretic - Ce sunt datele și cum funcționează gândirea statistică, etapele analizei de date, tipuri de analize de date. Metode de colectare a datelor, pretestarea, controlul calității datelor colectate.
Aplicații - Operații cu datele. Transformarea variabilelor în SPSS, recodarea datelor, filtrări, selecții și scindarea datelor. Importul și exportul datelor în R, transformarea și recodarea datelor în R și R Studio.
Secțiunea IV - Modele statistice și realizarea variabilelor
Curs teoretic - Modelele statistice. Populație și eșantion. Parametri, indicatori, erori de estimare, inferență statistică, Legea numerelor mari și teorema limitei centrale. Realizarea variabilelor, frecvențe absolute, frecvențe relative, frecvențe cumulate. Reprezentarea grafică a frecvențelor.
Aplicații - Transpunerea bazei de date, agregarea și sortarea datelor în SPSS, importul și exportul datelor. Tabelul frecvențelor și reprezentarea grafică în SPSS și R, Scindarea, filtrarea și transpunerea bazei de date în R. 

Un curs de nivel universitar de initiere in analiza datelor cu SPSS si R

Write your awesome label here.

Cristian Opariuc-Dan, PhD

 Constanța, România

Sunt absolvent de psihologie in anul 1996, cu un doctorat in psihologie in 2013, avand o teza de psihometrie, ambele luate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, unde am si activat cercetare si didactic in perioada 2001 - 2005.

Actualmente sunt cadru didactic universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanta, preocuparile si interesele mele profesionale incluzand psihometria si constructia instrumentelor de diagnostic, metodele de cercetare, analiza de date si psihologia organizatiilor si muncii.

Alte preocupari si hobby-uri cuprind programarea computerelor si dezvoltarea de software, artele martiale, tehnicile de supravietuire civila si militara, tehnicile asiatice de relaxare si control si tirul cu pistolul si cu arcul.
Sunt absolvent de psihologie în anul 1996, cu un doctorat în psihologie în 2013, având o teză de psihometrie, ambele luate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde am și activat cercetare și didactic în perioada 2001 - 2005.
Actualmente sunt cadru didactic universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanța, preocupările și interesele mele profesionale incluzând psihometria și construcția instrumentelor de diagnostic, metodele de cercetare, analiza de date și psihologia organizațiilor și muncii.
Alte preocupări și hobby-uri cuprind programarea computerelor și dezvoltarea de software, artele marțiale, tehnicile de supraviețuire civilă și militară, tehnicile asiatice de relaxare și control și tirul cu pistolul și cu arcul.